USLUGE

Iskustveno znanje

Kompanija zapošljava hemijskog inženjera sa iskustvom u prehrambenoj industriji, i on
je na raspolaganju kao Vaš tehničko tehnološki konsultant.

Projekti pogona -
ključ u ruke

Kompanija nudi planiranje, razvoj, snabdevanje i upravljhanje projektom.

Posle prodajne usluge

Kompanija zapošljava više inženjera za servis koji mogu ponuditi lokalnu tehničku
pomoć i rezervne delove za sve klijente i za sve mašine.Tehnička pomoć

Kompanija obezbedzuje tehničku podršku prilikom instalacije pojedinačnih mašina ili kompletnih linija.Materijali za pakovanje

Kompanija obezbedzuje sisteme za pakovanje sa specijalnim materijalima za pakovanje koji su tako dizajnirani da bi omogućili maksimalni kapacitet.