ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Μηχανές ελέγχου ποιότητας

Ανιχνευτής με ακτίνες Χ Ανιχνευτής με ακτίνες Χ ( www.eaglepi.com )
Ανιχνευτής μετάλλων Ανιχνευτής μετάλλων ( www.sartorius-intec.com )
Ελεγκτής βάρους Ελεγκτής βάρους ( www.ocs-cw.com )