ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Μηχανές συσκευασίας

Πολυκέφαλο ζυγιστικό Πολυκέφαλο ζυγιστικό ( www.yamatocorp.com )
Horizontal pouch machine Οριζόντια εμφακελωτική ( www.mespack.com )
Κάθετη συσκευαστική Κάθετη συσκευαστική ( www.rovema.de )
Οριζόντια τυλιχτική Οριζόντια τυλιχτική ( www.laferpack.com )