УСЛУГИ

Ноу-Хау

В компанията работи инженер по химия, експерт в хранително-вкусовата промишленост, квалифициран да бъде технически/технологичен консултант

Проектиране на съоръжения и фабрики до ключ

Компанията предлага планиране, разработка, поддръжка и управление на проекти

Следпродажбено обслужване

В компанияата работят сервизни инженери доставящи на място техническа помощ и резервни части за всички клиенти и всички машини


Техническо подпомагане

Компанията обезпечава с техническа помощ процеса на инсталиране на съоръженията или индивидуалните машини .


Опаковъчни материали

Компанията доставя опаковъчни системи със специални опаковъчни материали, създадени за постигането на максимален капацитет